Konfine nan peryòd endistriyèl la, yon souf pou atmosfè a

Ann imajine yon tè byen fre, kote lè n ap respire a, syèl la, oseyan ak rivyè yo pa gen malpwòpte ladan yo. Imajine tè a tounen vyèj, byen bèl, byen fò tankou yon jèn femèl chwal, epi pitit li yo pa fè dappiyanp sou trezò l yo. Si sèlman lèzòm te aprann kontante yo ak sa yo genyen epi sispann batay pou yo gen plis toujou pandan y ap detui pwòp tèt yo ak anviwònman kote y ap viv la.

Ki jan mond lan t ap ye jounen jodi a si lèzòm pa t ap fè lagè nan non yon relijyon, yon sistèm, yon nasyon, yon koulè po oubyen yon panse ? Imajine tè a k ap respire epi mwatye planèt la sou bò Nò a ap fè eksperyans, pou premye fwa, depi plizyè jenerasyon, bèl reyon prentan tou natirèl, epi flè yo k ap ouvri petal yo san pwodui lasyans yo. E si lèzòm ta chwazi mete devan kè kontan (akseptasyon) pou moun yo ye a nan plas plezi oubyen anvi yo genyen pou parèt tèt yo ? 

Gade ki jan lè a pwòp ! Ala bèl sa bèl lè w ap pase tan ak fanmi w ! Ala bon sa bon lè w gen vwazen. Pandan yon tan, nou te bliye si zwazo yo te konn chante epi kòk yo te ka make tan an ak mizik yo konn chante. Yon tan nou pa menm metrize, paske malgre envansyon, dekouvèt ak eksplwa nou yo, nou toujou pa gen pouvwa pou n evite katastwòf.

Lè egoyis, ava, foli grandèt fè nou pouse zèl, tranblemanntè, siklòn, maladi, epidemi oubyen pandemi fè nou mete ajenou epi fè nou sonje se mòtèl nou yo. Nou poko menm konnnen ni pou konbyen tan ankò n ap mete mas sa yo, ni pou konbyen tan n ap rete kache nan twou tankou yon bann lach, ni jiskilè n ap ka tounen nan okipasyon nou ankò.

Pandan tan sa a, pou premye fwa depi byen lontan, pwason yo ap pwofite miltipliye nan mitan lanmè, flè yo ap louvri petal yo san yo pa pè disparèt avan lè tankou lè nou konn rache yon ti poul anba vant manman l pou n regle afè pèsonèl nou. Epi tou, atmosfè a pwofite ap bay payèt epi kite wòb li a trennen sou linivè san moun pa deranje l. Lèzòm konfine nan epòk endistriyèl la, atmosfè a ak linivè pran yon souf !

Tèks: Jude Cerene

Tradiksyon: Avenue Communications

#KozeKretyen

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.