Sony Lamarre Joseph siyen nouvo liv li a: « Debout jusqu’au bout! »

Kominikològ Soni Lama Jozèf (Sony Lamarre Joseph) siyen dènye liv li a ki rele « Debout jusqu’au bout, le mental du champion », lendi 24 out 2020 an, nan Palè Minisipal Dèlma. Avèk sa, otè a vin anrichi bibliyografi pèsonèl li plis toujou, li te deja gen plizyè tit tankou: Notre église et le sous-développement, Communiquez avec passion, quel message ? oubyen tou, “ Communication, un passage obligé !” Eks…

Nan nouvo piblikasyon sa a, otè a bay tèt li misyon pou l travay mantalite yon chanpyon. Li montre li konsyan avni jèn yo pa sèten, epi yo toujou mete nan tèt yo orijin yo kondane yo. Otè a envite yo goumen pou yo demare pye yo nan labou sosyo-ekonomik yo ladan an depi plizyè lane a.

Anba yon gwo solèy cho depi nan lakou Palè Minisipal la, etidyan, pwofesyonèl, zanmi ak fanatik otè a te eksite anpil pou dekouvri nouvo tit ekriven jounalis la, epi yo pwomèt pou yo li l byen vit.

Pou fini, Soni Lama Jozèf (Sony Lamarre Joseph) pa konte kanpe la. Menm anndan vant siyati liv la, otè a gen tan ap gade pou pi devan ak kèk konkèt nan domèn literè. Daprè sa li di, tèt li ap kontinye travay pou l ekri lòt liv ki pi enstriktif pase sa ki la deja yo k ap toujou disponib pou tout kouch sosyal nan peyi a, espesyalman jèn yo.

Lanez Duversaint

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.